Paieška svetainėje
2022-07-04, Pirmadienis
Nauja tinklapio versija
Naujienos
Informacija eksternams
Kviečiame mokytis
Mokinių priėmimas
2 procentų parama
Moodle
Apie gimnaziją
Struktūra ir kontaktai
Įstaigos valdymo struktūros schema
Administracija
Pedagogai
Kontaktai
Vaiko gerovės komisija
Savivalda
Įstaigos priimamojo darbo laikas
Laisvos darbo vietos
Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso nustatymas
Egzaminai
Vidurinio ugdymo aprašas
Veikla
Paslaugos
Projektai
Renginiai
Teisės aktai
Gimnazijos bendruomenės tradicijos
Klausimai
Nuorodos
Informacija tėvams
Mokinių pasiekimai
Kuriame Lietuvos ateitį
LR prezidento Antano Smetonos biografija
LR Prezidento Antano Smetonos minėjimo renginių planas

PedagogaiEil.
Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Specialybė

Kvalifikacinė
kategorija

Pareigos

1.

Violeta Balčiūnienė

aukštasis

Filologė, rusų k. ir literatūros dėstytoja

Gimnazijos direktorė,
rusų k. MM,
I vadybinė kategorija

Gimnazijos direktorė,
rusų kalbos mokytoja

2.

Asta Švarplienė

aukštasis

Įgytas matematikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, matematikos diplomuoto mokytojo kvalifikacija

matematikos MM,
II vadybinė kategorija

Direktorės pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja

3.

Žilvinas Damijonaitis

aukštasis

Suteikta gamtos mokslų magistro kvalfikacija ir gimnazijos geografijos mokytojo kvalifikacija

geografijos MM

Direktorės pavaduotojas ugdymui, geografijos mokytojas

4.

Jurgita Fominienė

aukštasis

Suteikta Regionų ir miestų planavimo magistro kvalifikacija, ekonomikos ir verslo pagrindų  mokytojo profesinė kvalifikacija.

ekonomikos ir verslo pagrindų vyr. mokytoja

Direktorės pavaduotoja ugdymui,
ekonomikos mokytoja

5.

Asta Miknienė

aukštasis

Choro dirigentas, choro dirigavimo studijų, choro dirigento, chorinių disciplinų pedagogo, menų (muzikos) magistro laipsnis

muzikos ME

meno vadovė, muzikos mokytoja

6.

Ilona Jurevičiūtė

aukštasis

Suteiktas edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis

tikybos MM


tikybos mokytoja,
socialinių
mokslų ir dorinio ugdymo metodinės grupės
pirmininkė

7.

Laima Gečiauskienė

aukštasis

Katalikų teologija

etikos MM

2a kl. auklėtoja, , etikos mokytoja

8.

Inga Rakauskienė

aukštasis

Rusų k. ir literatūros dėstytoja, filosofijos magistro kvalifikacinis laipsnis

etikos MM

1b gimnazijos kl. auklėtoja, etikos, rusų kalbos mokytoja

9.

Rūta Jagminaitė

aukštasis

Filologė, lietuvių k. ir literatūros dėstytoja

lietuvių k. MM

4 h gimnazijos kl. auklėtoja, lietuvių kalbos mokytoja

10.

Jūratė Slavinienė

aukštasis

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

lietuvių k. ME

4 b gimnazijos kl. auklėtoja, lietuvių kalbos mokytoja

11.

Remigija Urbelienė

aukštasis

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

lietuvių k. MM

3a kl. auklėtoja, metodinės tarybos pirmininkė, mokytojų atestacijos komisijos narė, lietuvių kalbos mokytoja

12.

Audra Kazakevičienė

aukštasis

Lietuvių k. ir literatūra

lietuvių k. MM

2e gimnazijos kl. auklėtoja, lietuvių kalbos mokytoja

13.

Rasita Viščiuvienė

aukštasis

Lietuvių k. filologija

lietuvių k. MM

1 a gimnazijos kl. auklėtoja, lietuvių kalbos mokytoja, mokytojų tarybos sekretorė

14.

Milda Jovaišienė

aukštasis

Lietuvių k. filologija

lietuvių k. MM

3 d klasės auklėtoja, lietuvių kalbos mokytoja, lietuvių k. mokytojų metodinės grupės pirmininkė

15.

Genovaitė Armonienė

aukštasis

Lietuvių kalbos mokytoja

lietuvių k. ME

3c kl. auklėtoja, lietuvių k. mokytoja, mokytojų atestacijos komisijos narė,

lietuvių kalbos ir literatūros metodinės grupės pirmininkė.

16.
Daiva Kudirkienė aukštasis Filologijos magistro kvalifikacinis laipsnis lietuvių kalbos VM lietuvių kalbos mokytoja

17.

Dalia Arvasevičienė

aukštasis

Anglų k. ir literatūros dėstytoja

anglų k. VM

anglų kalbos mokytoja

18.

Nijolė Kulikauskaitė

aukštasis

Anglų k. mokytoja

anglų k. MM

anglų kalbos mokytoja

19.

Jolanta Tamošiūnienė

aukštasis

Filologė, anglų kalbos ir literatūros dėstytoja

anglų k. MM

anglų kalbos mokytoja,
užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė

20.

Inga Vedegienė

aukštasis

Suteikta vadybininko kvalifikacija, anglų filologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija

anglų kalbos VM

anglų kalbos mokytoja

21.

Elena Pažereckienė

aukštasis

Filologė, anglų k. dėstytoja

anglų k. MM

anglų kalbos mokytoja

22.

Rimantas Zavackas

aukštasis

Filologas, anglų k. ir literatūros
dėstytojas

anglų k. VM

4 i klasės auklėtojas, anglų kalbos mokytojas

23.

Inga Zaikinienė

aukštasis

Anglų k. mokytojos profesinė
kvalifikacija,
biologijos bakalauro kvalifikacinis
laipsnis

anglų kalbos VM

anglų kalbos mokytoja

24.

Adelė Vaškevičienė

aukštasis

Filologijos ir anglų kalbos dėstytoja

anglų k. VM

anglų kalbos mokytoja

25.

Ingrida Bastytė

aukštasis

Vokiečių k. filologijos
bakalauro kvalifikacinis laipsnis,
anglų k. pedagoginės studijos

 anglų k. M

anglų kalbos mokytoja

26.

Eglė Juočienė

aukštasis

Rusų k. ir literatūra

rusų k. VM

2g klasės auklėtoja, rusų
kalbos mokytoja

27.
Areta Greičiūtė aukštasis Filologo, rusų kalbos ir literatūros dėstytojo bei anglų kalbos mokytojo kvalifikacija, anglų filologijos magistro kvalifikacinis laipsnis anglų kalbos VM anglų kalbos mokytoja
28.
Liucija Jarutienė aukštasis Anglų kalbos mokytojos profesinė kvalifikacija anglų kalbos MM anglų kalbos mokytoja
29.
Regina Puotkalienė aukštasis Filologo ir anglų kalbos dėstytojo kvalifikacija anglų kalbos VM anglų kalbos mokytoja

30.

Elvyra Griūnienė

aukštasis

Rusų k. ir literatūros mokytoja

rusų k. VM

rusų kalbos mokytoja

31.

Lolita Leonavičienė

aukštasis

Rusų k. ir literatūros mokytoja

rusų k. MM

4 c klasės auklėtoja, gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupės koordinatorė, mokyklos tarybos narė, 
rusų kalbos mokytoja

32.

Irina Adomaitytė

aukštasis

Vokiečių kalbos mokytoja

vokiečių k. VM

2h klasės auklėtoja, vokiečių
kalbos mokytoja, gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupės koordinatorė, PIT konsultantė

33.

Kristina Butenytė

aukštasis

Istorija ir pedagogika

istorijos MM

istorijos
mokytoja

34.

Romualdas Freitakas

aukštasis

Istorijos ir visuomenės mokslo ir
auklėjamojo
darbo metodininkas

istorijos MM

2 f klasės auklėtojas, istorijos
mokytojas

35.

Dalia Dolinskaitė

aukštasis

Istorijos bakalauro kvalifikacinis
laipsnis

istorijos VM

istorijos mokytoja

36.

Kristina Statkutė

aukštasis

Suteiktas istorijos magistro
kvalifikacinis laipsnis

istorijos MM

4a klasės auklėtoja,  istorijos mokytoja, PIT konsultantė 

37.
Sigitas Nefas aukštasis Vidurinės mokyklos istorijos ir visuomenės mokslo mokytojo kvalifikacija istorijos MM

1 e klasės auklėtojas,

istorijos mokytojas

389.

Virginija Bareišienė

aukštasis

Matematikos ir informatikos mokytoja

matematikos MM

4 g klasės auklėtoja, gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupės koordinatorė, mokytojų atestacijos komisijos narė,
matematikos mokytoja

39.

Irena Gečienė

aukštasis

Matematikos mokytoja

matematikos MM

2 i klasės auklėtoja,
gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupės koordinatorė,
matematikos mokytoja

40.

Nijolė Šlikienė

aukštasis

Matematikos mokytoja

matematikos MM

3c gimnazijos kl. auklėtoja, gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupės koordinatorė,

matematikos-informatikos
metodinės grupės pirmininkė,

matematikos mokytoja

41.

Alvydas Pakeltis

aukštasis

Matematikos mokytojas

matematikos MM

2 d kl. auklėtojas, matematikos mokytojas

42.

Vilija Grežeckienė

aukštasis

Matematikos mokytoja

matematikos ME

2 c kl. auklėtoja, mokyklos
tarybos pirmininkė,
matematikos mokytoja

43.

Asta Puvačiauskienė

aukštasis

Matematikos dėstytojo kvalifikacinis

matematikos MM

matematikos mokytoja

44.

Edita Pocienė

aukštasis

Fizikos mokytojos, auklėjamojo
darbo metodininkės kvalifikacija

fizikos VM

fizikos mokytoja

45.

Vaiva Povilaitytė

aukštasis

Fizikos ir astronomijos mokytoja

fizikos MM

4 d klasės auklėtoja, fizikos mokytoja

gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė

46.
Gitana Barauskaitė aukštasis Suteiktas chemijos inžinerijos mokslo bakalauro laipsnis, edukologijos mokslo magistro laipsnis chemijos MM chemijos mokytoja

47.

Birutė Damijonaitienė

aukštasis

Suteiktas chemijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija

chemijos  MM

3 b gimnazijos kl. auklėtoja, chemijos mokytoja

49.
Irma Staniulienė aukštasis Geografijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija geografijos VM geografijos mokytoja

50.

Zita Jašinskienė

aukštasis

Biologijos ir žemės ūkio darbų
mokytoja

biologijos VM

3 g  gimnazijos kl. auklėtoja,
biologijos mokytoja

51.

Alytė Sveikauskienė

aukštasis

Biologijos ir buities kultūros mokytoja

biologijos MM

3 e kl. auklėtoja, biologijos
mokytoja

52.

Vasconcelos de Andrade Inga

aukštasis

Suteiktas ekologijos ir aplinkotyros magistro kvalifikacinis laipsnis

biologijos VM

biologijos mokytoja

53.

Markas Rakauskas

studijuoja,
planuojami baigimo metai 2015 m.

KTU, informatika


informacinių technologijų
mokytojas

54.

Elena Morkūnienė

aukštasis

Ekonominės informacijos mechaninio
apdorojimo organizavimas,
pedagogikos mokytojo profesinė
kvalifikacija

informacinių
technologijų VM

informacinių technologijų
mokytoja

55.
Inga Norkienė aukštasis Suteiktas informatikos mokslo magistro laipsnis, mokytojo profesinė kvalifikacija informacinių technologijų MM informacinių technologijų mokytoja

56.

Virginija Martinkienė

aukštasis

Ekonomistė organizatorė,
technologijų mokytoja

technologijų MM

technologijų ir menų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, technologijų mokytoja

57.

Vidmantas Zakarauskas

aukštasis

Inžinierius- mechanikas,
technologijų mokytojas

technologijų MM

technologijų mokytojas

58.

Gintaras Špokas

aukštasis neuniversitetinis

Dailės ir technologijų pedagogika

technologijų mok

4f gimnazijos kl. auklėtojas, žmogaus saugos, technologijų mokytojas

59.

Dolija Aleksandravičienė

aukštasis

Fizinio auklėjimo dėstytoja

kūno kultūros MM

kūno kultūros mokytoja

60.

Giedrė Vaitauskienė

aukštasis

Sporto magistro laipsnis

kūno kultūros MM

4 e klasės auklėtoja, kūno kultūros mokytoja

61.

Asta Lūžaitė

aukštasis

Suteiktas bakalauro laipsnis, krepšinio trenerės kvalifikacija

kūno kultūros MM

2b klasės auklėtoja, kūno kultūros mokytoja

kūno k. mokytojų metodinės grupės pirmininkė

62.

Nijolė Kadziauskienė

aukštasis

Dailės, braižybos ir darbų mokytoja

dailės MM

dailės mokytoja

63.

Edita Kondrašovienė

aukštasis

Suteiktas vokiečių kalbos magistro kvalifikacinis laipsnis

vokiečių k. MM,
ekonomikos MM

ekonomikos mokytoja

64.

Jurgita Augutytė

aukštasis

Suteiktas psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis,
bendrojo lavinimo mokyklos geografijos mokytojos kvalifikacija


psichologė

65.

Ramutė Paukštienė

aukštasislietuvių kalbos mokytoja

66.

Ramunė Jokubauskienė

aukštasis

Edukologijos magistro
kvalifikacinis laipsnis ir
specialiojo pedagogo
profesinė kvalifikacija

Vyr. spec. pedagogė, logopedė

specialioji pedagogė,logopedė


Mokykloje dirba:

Mokytojai ekspertai

4

Mokytojai metodininkai

42

Vyresnieji mokytojai

20

Mokytojai

2