Paieška svetainėje
2022-07-04, Pirmadienis
Nauja tinklapio versija
Naujienos
Informacija eksternams
Kviečiame mokytis
Mokinių priėmimas
2 procentų parama
Moodle
Apie gimnaziją
Struktūra ir kontaktai
Įstaigos valdymo struktūros schema
Administracija
Pedagogai
Vaiko gerovės komisija
Savivalda
Įstaigos priimamojo darbo laikas
Laisvos darbo vietos
Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso nustatymas
Egzaminai
Vidurinio ugdymo aprašas
Veikla
Paslaugos
Projektai
Renginiai
Teisės aktai
Gimnazijos bendruomenės tradicijos
Klausimai
Nuorodos
Informacija tėvams
Mokinių pasiekimai
Kuriame Lietuvos ateitį
LR prezidento Antano Smetonos biografija
LR Prezidento Antano Smetonos minėjimo renginių planas

Savivalda

1. Mokyklos taryba

Pirmininkė –
Vilija Grežeckienė, matematikos ME (tel. (8 657) 41942).
Sekretorė – Birutė Babinskienė, bibliotekos – informacinio centro vedėja.


Nariai:

gimnazijos darbuotojai:  mokinių tėvai:  Mokiniai
 Vilija Grežeckienė, matematikos ME Daiva Venskevičienė,  Augustė Elijošiūtė, IV b kl.,
 Birutė Babinskienė, bibliot. inform. centro vedėja   Živilė Lukoševičienė,  Deividas Tarimas, II b kl.,
 Milda Jovaišienė, lietuvių kalbos MM  Žaneta Kajetienė,  Gintė Mickevičiūtė, III b kl.,
 Lolita Leonavičienė, rusų kalbos MM  Aušra Miliauskienė,  Darius Voronenko, II b kl.,
 Nijolė Šlikienė, matematikos MM  Loreta Maliauskienė
 Rūta Panavaitė, I a kl.

Mokyklos tarybos funkcijos:

 • inicijuoja ugdymo proceso naujovių diegimą mokykloje; 
 • rūpinasi mokyklos finansinių – materialinių išteklių plėtote; 
 • koordinuoja kitų savivaldos institucijų veiklą.

2. Mokinių senatas:

 • atstovauja mokyklos mokinių interesams;
 • padeda mokiniams konstruktyviai įsitraukti į švietimo reformos reikalus;
 • analizuoja jaunimui aktualius klausimus;
 • aktyviai dalyvauja mokyklos gyvenime;
 • siekia bendravimo ir bendradarbiavimo ryšių su kitomis Kauno miesto ir Respublikos mokyklų mokinių savivaldos struktūroms.

 • Mokyklos senatui aktyviai padeda mokiniai

3. Seniūnų taryba:

 • atstovauja klasės moki interesams;
 • domisi mokinių savivaldos galimybėms ir problemoms;
 • analizuoja mokinių poreikius dėl popamokinės veiklos.