Paieška svetainėje
2022-07-04, Pirmadienis
Nauja tinklapio versija
Naujienos
Informacija eksternams
Kviečiame mokytis
Mokinių priėmimas
2 procentų parama
Moodle
Apie gimnaziją
Struktūra ir kontaktai
Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso nustatymas
Egzaminai
Vidurinio ugdymo aprašas
Veikla
Paslaugos
Mokamos paslaugos
Specialioji pagalba
Socialinė pedagogė
Psichologė
Visuomenės sveikatos specialistė
Mokinių priėmimas
Profesinio informavimo taškas (PIT)
Viešieji pirkimai
Projektai
Renginiai
Teisės aktai
Gimnazijos bendruomenės tradicijos
Klausimai
Nuorodos
Informacija tėvams
Mokinių pasiekimai
Kuriame Lietuvos ateitį
LR prezidento Antano Smetonos biografija
LR Prezidento Antano Smetonos minėjimo renginių planas

Psichologė

Psichologė Jurgita Augutytė (203A kab.)

Psichologinės pagalbos tikslai:

  • Padėti mokiniui atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis;
  • Padėti mokyklos bendruomenei kurti tinkamą atmosferą, reikalingą tinkamam mokinių vystymuisi užtikrinti. 

Psichologinės pagalbos uždaviniai:

  • Nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti;
  • Teigiamo mokyklos bendruomenės požiūrio į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais formavimas;
  • Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiai psichologinių problemų;
  • Padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas ugdymo (-si) procese.

Konfidencialumas: informacija apie psichologinės pagalbos gavėją, jo problemos turinį ir teiktą psichologinę pagalbą yra konfidenciali. Ji gali būti prieinama tik specialistams ar kitiems asmenims, kurie yra susiję su jo asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu.

Darbo laikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

9.00 – 14.30

9.00 - 14.30

9.00 – 14.30

9.00 – 14.30

________________