Paieška svetainėje
2022-07-04, Pirmadienis
Nauja tinklapio versija
Naujienos
Informacija eksternams
Kviečiame mokytis
Mokinių priėmimas
2 procentų parama
Moodle
Apie gimnaziją
Struktūra ir kontaktai
Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso nustatymas
Egzaminai
Vidurinio ugdymo aprašas
Veikla
Paslaugos
Mokamos paslaugos
Specialioji pagalba
Socialinė pedagogė
Psichologė
Visuomenės sveikatos specialistė
Mokinių priėmimas
Profesinio informavimo taškas (PIT)
Viešieji pirkimai
Projektai
Renginiai
Teisės aktai
Gimnazijos bendruomenės tradicijos
Klausimai
Nuorodos
Informacija tėvams
Mokinių pasiekimai
Kuriame Lietuvos ateitį
LR prezidento Antano Smetonos biografija
LR Prezidento Antano Smetonos minėjimo renginių planas

Visuomenės sveikatos specialistė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

sesele.jpg

Lilija Musteikienė

 • Tvarko medicininius dokumentus.
 • Analizuoja mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikia informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams, savivaldybei.
 • Bendradarbiauja su asmens ir sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigomis.
 • Remiantis informacija apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus, teikia konsultaciją komplektuojant pagrindines, parengiamąsias, specialiąsias kūno kultūros užsiėmimų mokinių grupes.
 • Pprižiūri mokyklos sporto varžybas bei derina sporto varžybose dalyvaujančių mokinių sąrašą, atsižvelgdama į jų sveikatos būklę.

Teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokiniams, jų tėvams pagrindus:

 • ugdo asmens higienos įgūdžius.
 • ugdo mokinių sveikos gyvensenos ir socialinius gebėjimus.
 • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant sveikatingumo programas.
 • skatiną sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
 • dalyvauja organizuojant priemones, užtikrinančias traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje.
 • rūpinasi fizinio, psichologinio, seksualinio smurto prevencija mokykloje.