Paieška svetainėje
2022-07-04, Pirmadienis
Nauja tinklapio versija
Naujienos
Informacija eksternams
Kviečiame mokytis
Mokinių priėmimas
2 procentų parama
Moodle
Apie gimnaziją
Struktūra ir kontaktai
Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso nustatymas
Egzaminai
Vidurinio ugdymo aprašas
Veikla
Paslaugos
Mokamos paslaugos
Specialioji pagalba
Mokinių priėmimas
Mokinių priėmimas
Mokinių priėmimas į ELOS klases
Numatomas klasių skaičius ateinantiems mokslo metams
Klasių sudarymas
Lankymosi gimnazijoje tvarka
Prašymų pateikimo tvarka ir priėmimo kriterijai
Sutartis
Tėvų apeliavimo teisės
Profesinio informavimo taškas (PIT)
Viešieji pirkimai
Projektai
Renginiai
Teisės aktai
Gimnazijos bendruomenės tradicijos
Klausimai
Nuorodos
Informacija tėvams
Mokinių pasiekimai
Kuriame Lietuvos ateitį
LR prezidento Antano Smetonos biografija
LR Prezidento Antano Smetonos minėjimo renginių planas

Klasių sudarymas

Klasių sudarymas

Komplektuojant klases, laikomasi moksleivio krepšelio metodikoje nurodyto mokinių skaičiaus klasėje. Klasės sudaromos atsižvelgiant į mokinių skaičių, antrąją užsienio kalbą, atsižvelgiama į mokinių ir jų tėvų pageidavimus mokytis vienoje klasėje su iš tos pačios mokyklos atvykusiais mokiniais.
Informacija teikiama tel: (8 37) 312042; (8 657) 41909.