Paieška svetainėje
2022-07-04, Pirmadienis
Nauja tinklapio versija
Naujienos
Informacija eksternams
Kviečiame mokytis
Mokinių priėmimas
2 procentų parama
Moodle
Apie gimnaziją
Struktūra ir kontaktai
Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso nustatymas
Egzaminai
Vidurinio ugdymo aprašas
Veikla
Ugdymas
Gimnazijos baigimo rezultatai
Veiklos kokybės įsivertinimas
2013 - 2014
2012 - 2013
2011 - 2012
2010 - 2011
2009 - 2010
Išorinio vertinimo rezultatai
Darbuotojų darbo užmokesčiai
Finansinės ataskaitos
Projektai
Informacija apie gimnazijos veiklą
Vidaus tvarkos taisyklės
Mokinių elgesio taisyklės
Pamokų laikas
Paslaugos
Projektai
Renginiai
Teisės aktai
Gimnazijos bendruomenės tradicijos
Klausimai
Nuorodos
Informacija tėvams
Mokinių pasiekimai
Kuriame Lietuvos ateitį
LR prezidento Antano Smetonos biografija
LR Prezidento Antano Smetonos minėjimo renginių planas

2009 - 2010

2009/2010 METŲ GILUMINIO ĮSIVERTINIMO IŠVADOS

Išvados: buvo analizuojama tema „Mokinių mokymosi kokybė“.

Stipriosios pusės:

 • Daugumos mokyklos mokytojų pamokos struktūra siejama su pamokos uždaviniu. Mokomoji medžiaga dėstoma nuosekliai, įtvirtinamos ir gilinamos mokinių žinios, remiamasi įgyta patirtimi, akivaizdi dalykų integracija.
 • Daugiau nei 60% mokinių yra motyvuoti, geba dirbti savarankiškai, jie pasitiki savo jėgomis, analizuoja savo mokymosi klaidas, atsiradus sunkumams pagalbos kreipiasi į mokytojus.
 • Mokytojai stengiasi sukurti tinkamą mikroklimatą ir efektyviai dirbti su įvairių gabumų mokiniais.
 • Apie 95% mokinių yra supažindinti su dalykų mokymosi pasiekimų vertinimo reikalavimais ir kriterijais, 85% mokinių ir jų tėvų vertinimo kriterijai yra aiškūs.
 • Apie 85% mokinių nuolat įvairiais būdais skatinami.
 • Sėkmingas mokinių bei mokytojų bendradarbiavimas, aukštai vertinama mokytojų profesinė kvalifikacija;

Tobulintinos pusės:

 • Daliai mokyklos mokytojų kyla problemų organizuojant atskiras pamokų dalis (vertinimas, darbo pamokoje individualizavimas bei diferencijavimas).
 • Mokytojų individualiose vertinimo sistemose reikėtų detaliau išaiškinti, kaip bus vertinama per integruotas pamokas, diferencijuotų užduočių metu.

Rekomendacijos:

 • Daugiau dėmesio skirti ugdymo diferencijavimui, gerinant pamokos organizavimo kokybę.
 • Skatinti mokinių motyvaciją, taikant įvairesnius mokymo metodus, projektinę veiklą.
 • Siekti, kad grįžtamoji informacija padėtų mokiniams suprasti, kaip šįkart pavyko ir kaip kitą kartą patobulinti savo darbą.