Paieška svetainėje
2022-05-22, Sekmadienis
Nauja tinklapio versija
Naujienos
Informacija eksternams
Kviečiame mokytis
Mokinių priėmimas
2 procentų parama
Moodle
Apie gimnaziją
Struktūra ir kontaktai
Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso nustatymas
Egzaminai
Vidurinio ugdymo aprašas
Veikla
Paslaugos
Projektai
Renginiai
Teisės aktai
Gimnazijos bendruomenės tradicijos
Klausimai
Nuorodos
Informacija tėvams
Mokinių pasiekimai
Kuriame Lietuvos ateitį
LR prezidento Antano Smetonos biografija
LR Prezidento Antano Smetonos minėjimo renginių planas

Tarptautinis projektas ,,Besimokančių organizacijų valdymas"

Mokyklos direktorė Regina Račkelienė ir direktorės pavaduotoja Violeta Balčiūnienė dalyvauja Lietuvos-Norvegijos projekte ,, Besimokančių organizacijų valdymas“. Šis projektas turi teorinę ir praktinę puses.
     2006 m. spalio 9-13 dienomis direktorė ir pavaduotoja išvyko į Norvegiją, išklausė programinius modulius Nr. 2 ,,Pedagoginės perspektyvos“, ,,Išmokti mokytis-mokymosi strategijos ir teorijos“ (dalykinis vadovas Svein Rognaldsen – Bergeno universiteto profesorius). Lankėsi Sandsli, Fusa vidurinėse mokyklose ir išklausė paskaitas ,, Darbas su mokinių aplinka Sandsli mokykloje“,    ,, Vadovų užduotys besimokančioje organizacijoje“ ir kt. Pasibaigus darbui su šiais moduliais, vadovai turėtų sugebėti:

        Apsvarstyti ir diskutuoti įvairiais tokių sąvokų kaip ,,išsilavinimas“, ,,ugdymas“, ,,kompetencija“ ir ,,žinių idealai“ interpretacijas.

        Apsvarstyti ir diskutuoti įvairias teorijas apie tai, kaip žmonės ir organizacijos mokosi.

        Apsvarstyti ir diskutuoti įvairius požiūrius į tai, kokie mokymosi būdai (metodai, organizavimo formos, pagalbos priemonės) ypatingai skatina mokinių mokymąsi, mokytojų mokymąsi ir vadovų mokymąsi.

        Sudaryti mokyklos vystymo planą, kuris ypatingai paliečia tas žinias, sritis, apie kurias kalbama šiame modulyje ir kuris yra susijęs su mokytojų mokymu ir mokinių mokymusi.

             2007 m. balandžio 23-26 dienomis mokyklos direktorė Regina Račkelienė ir direktorės pavaduotoja Violeta Balčiūnienė dalyvavo Lietuvos-Norvegijos projekto kitoje sesijoje. Išklausė programinius modulius ,, Kur esame ir kur link einame?“ (dalykinis vadovas Svein Rognaldsen -Bergeno universiteto profesorius). Susitikimo Bergene metu visoms Lietuvos mokykloms buvo sudaryta galimybė pristatyti tai, kuo mokyklos ir mokyklų vadovai šiuo metu užsiima ir kas yra susiję su projekto metu nagrinėjamomis temomis. Pasibaigus darbui su šiuo moduliu, vadovai turėtų sugebėti:

        Panaudoti įvairias organizacijų ir pedagogikos teorijas, analizuojant ir svarstant pagrindinius klausimus, susijusius su mokykla kaip organizacija ir mokyklos kultūra.

      Apsvarstyti su įvairių modulių taikymu susijusius pranašumus, trūkumus, sunkumus (iš tokių perspektyvų: struktūra, uždaviniai, technologija ir kultūra) ir metodus (mokymasis iš patirties, mokymasis kasdieninėje veikloje, veiklos tyrimai, dalykinė kolegų parama ir besimokantys tinklai), kurie gali tapti mokyklos veiklos tobulinimo pagrindu.

        Išeities tašku laikant teorijas apie mokyklos kultūrą ir mokymąsi: sugebėti identifikuoti pagrindinius uždavinius, susijusius su tobulinimo ir pokyčių valdymo procesais tokioje žinių organizacijoje, kaip mokykla.

        Apsvarstyti mokytojų ir mokinių vaidmenį, remiantis teorijomis apie mokyklą kaip besimokančią organizaciją.

      Susieti pagrindines darbo su šiuo moduliu metų išryškėjusias perspektyvas su patirtimi, įgyta įgyvendinant tobulinimo ir pokyčių procesus savo mokykloje ir iš savo – kaip pedagoginio vadovo –praktikos.

    2007 m. rugsėjo mėn. į Lietuvą  atvyko Norvegijos delegacija.