Paieška svetainėje
2022-07-07, Ketvirtadienis
Nauja tinklapio versija
Naujienos
Informacija eksternams
Kviečiame mokytis
Mokinių priėmimas
2 procentų parama
Moodle
Apie gimnaziją
Struktūra ir kontaktai
Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso nustatymas
Egzaminai
Vidurinio ugdymo aprašas
Veikla
Ugdymas
Gimnazijos baigimo rezultatai
Veiklos kokybės įsivertinimas
Išorinio vertinimo rezultatai
Darbuotojų darbo užmokesčiai
Finansinės ataskaitos
Projektai
Informacija apie gimnazijos veiklą
Vidaus tvarkos taisyklės
Mokinių elgesio taisyklės
Pamokų laikas
Paslaugos
Projektai
Renginiai
Teisės aktai
Gimnazijos bendruomenės tradicijos
Klausimai
Nuorodos
Informacija tėvams
Mokinių pasiekimai
Kuriame Lietuvos ateitį
LR prezidento Antano Smetonos biografija
LR Prezidento Antano Smetonos minėjimo renginių planas

Išorinio vertinimo rezultatai

Vizito laikas – 2011m. spalio 17–21 d.

Vizito tikslas – gimnazijos veiklos kokybės išorinis vertinimas.

STIPRIEJI IR TOBULINTINI MOKYKLOS VEIKLOS ASPEKTAI

Stiprieji mokyklos veiklos aspektai

1. Gimnazijos bendruomenės tradicijos ir ritualai (1.1.2.).

2. Kryptingas bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais (1.4.2.).

3. Integruotas ugdymas (2.1.3.).

4. Vertinimas kaip ugdymas (2.6.2.).

5. Mokyklos kaip organizacijos pažangos siekis (1.2.3., 3.1.2.).

6. Geri akademiniai mokinių pasiekimai (3.2.1.).

7. Pakankamai kryptingas gabių mokinių ugdymas (4.3.2.).

8. Tinkama pagalba planuojant karjerą (4.4.).

9. Aukšta mokytojų kvalifikacija (5.4.1.).

10. Nebiudžetinių lėšų pritraukimas (5.5.1.).

Tobulintini mokyklos veiklos aspektai:

1. Ugdymo proceso organizavimas atsižvelgiant į mokinių mokymosi stilius (2.3.1.).

2. Išmokimo stebėjimas pamokoje (2.3.4.).

3. Mokymosi veiklos diferencijavimas (2.5.2.).

4. Pagalba mokantis nepakankamai motyvuotiems mokiniams (4.2.1.).

5. Tėvų švietimo politika (4.5.2.).

Mokykla verta pagyrimo už prasmingą popamokinę veiklą, skirtą mokinių saviraiškai ir meniniam ugdymui.