Paieška svetainėje
2022-07-04, Pirmadienis
Nauja tinklapio versija
Naujienos
Informacija eksternams
Kviečiame mokytis
Mokinių priėmimas
2 procentų parama
Moodle
Apie gimnaziją
Struktūra ir kontaktai
Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso nustatymas
Egzaminai
Vidurinio ugdymo aprašas
Veikla
Ugdymas
Ugdymo organizavimas
Ugdymo planai
Ugdymo bazė
Programų ir mokymosi būdų pasirinkimo galimybės
Formaliojo švietimo programos
Neformaliojo švietimo programos
Mokinių pasiekimų vertinimas
Mokinių kėlimas į aukštesnę klasę
Egzaminai
Mokinių maitinimas
Gimnazijos baigimo rezultatai
Veiklos kokybės įsivertinimas
Išorinio vertinimo rezultatai
Darbuotojų darbo užmokesčiai
Finansinės ataskaitos
Projektai
Informacija apie gimnazijos veiklą
Vidaus tvarkos taisyklės
Mokinių elgesio taisyklės
Pamokų laikas
Paslaugos
Projektai
Renginiai
Teisės aktai
Gimnazijos bendruomenės tradicijos
Klausimai
Nuorodos
Informacija tėvams
Mokinių pasiekimai
Kuriame Lietuvos ateitį
LR prezidento Antano Smetonos biografija
LR Prezidento Antano Smetonos minėjimo renginių planas

Ugdymo bazė

42 mokomųjų dalykų kabinetai

Lietuvių kalbos

lietuviu_k.jpg


Matematikos 

matematikos2.jpg

mahe.jpg


Biologijos

bio.jpg

Technologijų 

darbu_1.jpg

Chemijos

chemijos_1.jpg

Geografijos 

_MG_1031.jpg

geo_1.jpg

Fizikos

fizik.jpg

Anglų k.

matematikos.jpg

Istorijos

_MG_1046.jpg


Kompiuterių klasės - Mokyklos kompiuterių tinklo schema 

Mokyklos kompiuterių tinklo schema

info.jpg

Pirmoji kompiuterių klasė

info1.jpg

1 video salė

video sale_1.jpg

Biblioteka - informacinis centras

bib.jpg

biblioteka_1.jpg

Skaitykla

biblioteka.jpg

Informacijos centrą prižiūri bibliotekos vedėja Birutė Babinskienė.

bibliotekos_vedeja.jpg


Tai mokinių ir mokytojų partneris, pasiruošęs keistis, padedantis profesiniam ir dvasiniam augimui, tai svarbi mokymui erdvė ir šaltinis. Čia sudaromos sąlygos naudotis informacija ir savarankiškai mokytis. Bibliotekos veikla nukreipia informacijos vartotojo tobulėjimo linkme.

Kauno Antano Smetonos vidurinės mokyklos biblioteka - informacijos centras, kaip ir mokykla, įsikūrė 1986 metais. Bibliotekai - informacijos centrui priklauso šios patalpos: 

kompiuterizuota skaitykla (45m2)
atviras knygų fondas (50m2)
skaitykla (50m2)
vadovėlių saugykla.

Bibliotekos dokumentų fondą 2009 sausio 1 dieną sudarė 13830 egzemplioriai 6073 pavadinimų leidinių. 28505 egzemplioriai vadovėlių.

Bibliotekos dokumentų pasiskirstymas pagal turinį:

UDK pagrindiniai skyriai:

Egzempliorių skaičius
(2007 01 01)

0 Bendrasis skyrius

267

1 Filosofija. Psichologija.

318

2 Religija. Teologija.

90

3 Visuomenės mokslai

991

5 Gamtos mokslai. Matematika

1251

6.1 Medicina

136

62, 620, 621 - 629,
64 - 69 Technika

329

63 Žemės ūkis

53

7 Menas

538

7.9 Fizinė kultūra ir sportas

77

80 Kalbotyra. Kalbos mokslai

2159

82.09 Literatūros mokslas

625

82 Grožinė literatūra

5976

9 Istorija

860

91 Geografija

160

Iš viso:

13830

spinta.jpg


Bibliotekos fondo dokumentų pasiskirstymas pagal kalbas

Kalba

Egzempliorių skaičius

Lietuvių kalba

11982

Anglų kalba

908

Rusų kalba

343

Kitos (vokiečių, prancūzų, lenkų)

597

Pirmo aukšto holas

mokyklos_holas.jpg

Aktų salė 

Medicinos seselės kabinetas

sesele_1.jpg

Moksleivių visuomeninių organizacijų centras

Mokyklos istorijos muziejus

istorijos.jpg

Liaudies buities muziejus

liaudies.jpg


Antano Smetonos muziejus