Paieška svetainėje
2022-07-04, Pirmadienis
Nauja tinklapio versija
Naujienos
Informacija eksternams
Kviečiame mokytis
Mokinių priėmimas
2 procentų parama
Moodle
Apie gimnaziją
Struktūra ir kontaktai
Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso nustatymas
Egzaminai
Vidurinio ugdymo aprašas
Veikla
Ugdymas
Gimnazijos baigimo rezultatai
Veiklos kokybės įsivertinimas
Išorinio vertinimo rezultatai
Darbuotojų darbo užmokesčiai
Finansinės ataskaitos
Projektai
2010-2013 m.m.
EMILE klasė
Projektų istorija
Informacija apie gimnazijos veiklą
Vidaus tvarkos taisyklės
Mokinių elgesio taisyklės
Pamokų laikas
Paslaugos
Projektai
Renginiai
Teisės aktai
Gimnazijos bendruomenės tradicijos
Klausimai
Nuorodos
Informacija tėvams
Mokinių pasiekimai
Kuriame Lietuvos ateitį
LR prezidento Antano Smetonos biografija
LR Prezidento Antano Smetonos minėjimo renginių planas

2010-2013 m.m.
Tarptautinis projektas ELOS (KTU Edukologijos institutas ir ŠMM) (vykdomas nuo 2005 m.).

Tarptautinis projektas ,,Užsienio kalbos ir dalyko integruotas ugdymas (-is).

Tarptautinis projektas "EMILE klasė" (prancūzų kalbos ir dalyko integruotas ugdymas (-is)).

Tarptautinis projektas "Tarpkultūrinis dialogas. Skirtingos kultūros - vienas pasaulis" (iniciatorius asociacija AIESEC Lietuva Kauno filialas). aisec.JPG

Respublikinis projektas "Drąsinkime ateitį" drasink.JPG
Respublikinis projektas ,,Besimokančių mokyklų tinklai“. bmt.JPGlogoBMT.png

Respublikinis pilietinio ir tautinio ugdymo projektas.

Sveikos gyvensenos mokyklose užtikrinimo priemonių įgyvendinimo programa.

Mokyklų tobulinimo programos plius projektai "Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra", "Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas".

Tarptautinis projektas „Outside and Inside“ (Mokykimes mokykloje ir už jos ribų)

Tarptautinis projektas. Seminaras mokinams „Europe digital- Europe Web 2.0“ (Suvienykime Europą virtualioje aplinkoje)

Šalies projektas „Sveikatiada“

Šalies projektas
„ESF akademija“

Tarptautinis projektas "Susitikimas žaidime"


Tarptautinis projektas „Traces of the past: Grunwald 1410- Grunwald 2010 m. ( Praeities pėdsakais: Griunvaldas 1410- Griunvaldas 2010)


Tarptautinės jaunimo organizacijos AIESEC projektas "Tarpkultūrinis dialogas: skirtingos kultūros - vienas
pasaulis".

Projektas „Būkime tolerantiški: pasaulis priklauso ne tik man“