Paieška svetainėje
2022-07-04, Pirmadienis
Nauja tinklapio versija
Naujienos
Informacija eksternams
Kviečiame mokytis
Mokinių priėmimas
2 procentų parama
Moodle
Apie gimnaziją
Struktūra ir kontaktai
Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso nustatymas
Egzaminai
Vidurinio ugdymo aprašas
Veikla
Ugdymas
Gimnazijos baigimo rezultatai
Veiklos kokybės įsivertinimas
Išorinio vertinimo rezultatai
Darbuotojų darbo užmokesčiai
Finansinės ataskaitos
Projektai
2010-2013 m.m.
EMILE klasė
Projektų istorija
Informacija apie gimnazijos veiklą
Vidaus tvarkos taisyklės
Mokinių elgesio taisyklės
Pamokų laikas
Paslaugos
Projektai
Renginiai
Teisės aktai
Gimnazijos bendruomenės tradicijos
Klausimai
Nuorodos
Informacija tėvams
Mokinių pasiekimai
Kuriame Lietuvos ateitį
LR prezidento Antano Smetonos biografija
LR Prezidento Antano Smetonos minėjimo renginių planas

Projektų istorija

2009 -2010 m. m.

Tarptautinis projektas ELOS (KTU Edukologijos institutas ir ŠMM) (vykdomas nuo 2005 m.).
Tarptautinis projektas ,,Užsienio kalbos ir dalyko integruotas ugdymas (-is).
Respublikinis projektas "Drąsinkime ateitį"
Respublikinis projektas ,,Besimokančių mokyklų tinklai“.
Respublikinis pilietinio ir tautinio ugdymo projektas.
Sveikos gyvensenos mokyklose užtikrinimo priemonių įgyvendinimo programa.
Mokyklų tobulinimo programos plius projektai "Technologijų, menų ir gamtos mokslų mokymo infrastruktūra", "Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas".

2008 -2009 m. m.


Tarptautinis projektas ELOS (KTU Edukologijos institutas ir ŠMM) (vykdomas nuo 2005 m.).
Tarptautinis projektas ,,Užsienio kalbos ir dalyko integruotas ugdymas (-is).
Tarptautinis projektas ,,Vieningi įvairovėje“.
Respublikinis projektas ,,Drąsinkime ateitį“.
Respublikinis projektas ,,Besimokančių mokyklų tinklai“.
Respublikinis pilietinio ir tautinio ugdymo projektas.

2007 -2008 m. m.


Tarptautinis projektas ELOS (KTU Edukologijos institutas ir ŠMM) (vykdomas nuo 2005 m.).
Tarptautinis projektas ,,Užsienio kalbos ir dalyko integruotas ugdymas (-is).
Tarptautinis projektas ,,Vieningi įvairovėje“.
Respublikinis projektas ,,Drąsinkime ateitį“.
Respublikinis projektas ,,Besimokančių mokyklų tinklai“.
Respublikinis gabių vaikų ir jaunimo ugdymo projektas.
Respublikinis pilietinio ir tautinio ugdymo projektas.

2006-2007 m.m.

Tarptautinis projektas ELOS (KTU Edukologijos institutas ir ŠMM) (vykdomas 2005-2008 m.).
Norvegijos ir Lietuvos projektas „Besimokančiųjų organizacijų valdymas“.
Tarptautinis projektas „Anglų kalbos ir dalyko integruotas mokymas (-sis)“.
Respublikinis projektas „Drąsinkime ateitį“.
ŠMM respublikinis projektas „Besimokančių mokyklų tinklai“.
Mainų projektas su Grenoblio ITEC–BOIC–FLEURY licejumi.

2005-2006 m.m.

Tarptautinis projektas ELOS (KTU Edukologijos institutas) (vykdomas 2005-2008 m.).
Tarptautinis projektas „Pasaulio gelbejimo misija“ (vykdomas nuo 1996 m.).
Tarptautinis projektas „Pavasaris Europoje“.
Respublikinis projektas „Drąsinkime ateitį“.
Tarptautinis tarpmokyklinis bendradarbiavimo projektas „Pažinkime Europą keliaudami“.
Respublikinis projektas „Besimokančių mokyklų kūrimas“.
Tarptautinis projektas „Anglų kalbos ir dalyko integruotas mokymas (-sis)“.

2004-2005 m.m.

Comenius sklaidos projektas „Proteachers Comenius 1 projektu poveikis mokytoju profesinei kompetencijai“ (vyksta nuo 2005 m.).
Socrates Comenius inicijuotas tarptautinis projektas „Mokyklu tobulinimas“ (vyksta nuo 2005 m.).
Socrates Comenius inicijuotas tarptautinis kalbinis projektas (anglu kalba vykdomas nuo 2005 m.).
Tarptautinis konkursas – projektas „Aliante 2005“ (vyksta nuo 2005 m.).
Tarptautinis projektas „Pasaulio gelbejimo misija“ (vyksta nuo 1996 m.).
Tarptautinis projektas „Anglų kalbos ir dalyko integruotas mokymas (-sis)“.
Tarptautinis projektas „Pavasaris Europoje“.

2003-2004 m.m.

Tarptautinis projektas „Bendros šaknys – bendra Europa“ (vykdytas iki 2004 m. pabaigos).
Tarptautinis projektas „Pavasaris Europoje“.
Tarptautinis projektas „Pasaulio gelbejimo misija“.
Respublikinis projektas „Europos dienos turas per Lietuva“.
Respublikinis projektas „Saugi mokykla“ (vykdytas 2003-2004 m.m.).
Respublikinis projektas „Mokykla – energija – ateitis“ {vykdytas iki 2003 12 01}.
Respublikinis projektas „Kauno miesto ekologines problemos“ (vykdytas 2003-2004 m.m.).
Eksperimentas „Vanduo“ (vykdytas 2003 m.).