Paieška svetainėje
2022-07-07, Ketvirtadienis
Nauja tinklapio versija
Naujienos
Informacija eksternams
Kviečiame mokytis
Mokinių priėmimas
2 procentų parama
Moodle
Apie gimnaziją
Struktūra ir kontaktai
Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso nustatymas
Egzaminai
Vidurinio ugdymo aprašas
Veikla
Paslaugos
Mokamos paslaugos
Specialioji pagalba
Mokinių priėmimas
Profesinio informavimo taškas (PIT)
Viešieji pirkimai
Projektai
Renginiai
Teisės aktai
Gimnazijos bendruomenės tradicijos
Klausimai
Nuorodos
Informacija tėvams
Mokinių pasiekimai
Kuriame Lietuvos ateitį
LR prezidento Antano Smetonos biografija
LR Prezidento Antano Smetonos minėjimo renginių planas

Profesinio informavimo taškas (PIT)

Kauno ANTANO SMETONOS GIMNAZIJOS

Profesinio informavimo taškas

Asmeninis meistriškumas tobulinamas tik nuolatos besimokant. Kad galėtume mokytis, turime suvokti savo neišsilavinimo lygį, kompetencijos stoką, būtinas tobulėjimo sritis. Tik besimokantiems, t.y., ieškantiems pokyčių savo pačių viduje - „kelionė jau pati savaime yra atlygis“. Tiesiog neįgyvendinsime savo tikslų, neatliksime savo paskirties - skatinti bendruomenę nuolatos mokytis ir veiksmingai bendradarbiauti, jei nemėgsime to daryti patys. Jei norime, kad tai pavyktų mūsų klientams, pirmiausia tai turi pavykti mums (pagal M. Fullan'ą).
Tikime, kad tik mokydamiesi patys galime padėti telktis besimokančiųjų bendruomenei, kuri ne tik kalbės apie svarbius pokyčius, bet ir ryžtingai vykdys juos.
Profesinio informavimo taškas (PIT) yra Kauno Antano Smetonos gimnazijos padalinys, teikiantis profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas bendrojo lavinimo mokyklos ugdytiniams, mokytojams bei tėvams.
Profesinio informavimo taškas padės mokiniams tinkamai apsispręsti renkantis būsimą profesiją bei ruošiantis karjerai įgyti įvairių gebėjimų, išbandyti savo gabumus praktinėje veikloje.
Tikslai:

 • Diegti ir plėtoti ugdymo karjerai sistemą mokykloje;
 • Teikti profesinio konsultavimo paslaugas mokiniams, mokytojams, mokinių tėvams;
 • Bendradarbiauti su išoriniais partneriais: švietimo įstaigomis, Kauno darbo birža ir kt.
 • Parengti metodines priemones ir rekomendacijas.

Uždaviniai:

1. Užtikrinti PIT lankytojams profesinio informavimo sąlygas (darbo vietą, kompiuterinę įrangą, internetinį ryšį, IT saugą).
2. Supažindinti PIT lankytojus su AIKOS sistema.
3. Padėti PIT lankytojams rasti informaciją apie norimą profesiją, padėti nustatyti gebėjimus.
4. Kaupti informaciją apie profesijas.
5. Organizuoti profesinio informavimo ir konsultavimo seminarus bei paskaitas.
6. Plėtoti ryšius su Savivaldybės švietimo įstaigomis, kitais PITais, Kauno darbo birža ir kitomis institucijomis.

Profesinio informavimo taške laukiami:

 • Mokiniai;
 • Mokytojai;
 • Mokinių tėvai;
 • Mikrorajono gyventojai.

Teikiamos paslaugos:

 • Individualios ir grupinės konsultacijos karjeros ugdymo srityje.
 • Informacinės paskaitos mokiniams:
 • Sėkmingo mokymosi prielaidos;
 • Savęs pažinimas ir profesija;
 • Egzaminų baimės įveikimas;
 • Profesijos pasirinkimas;
 • AIKOS informacinės sistemos pristatymas;
 • Karjeros planavimo žingsniai.
 • Profesinis informavimas:
 • apie profesijas Lietuvoje ir joms keliamus reikalavimus;
 • apie aukštosiose mokyklose, kolegijose, profesinėse mokyklose parengtas studijų ir mokymo programas, stojimo sąlygas ir kt.
 • apie mokymosi ir kvalifikacijos tobulinimo galimybes.

Teikiame informaciją apie:

 • mokomąją (ugdomąją) medžiagą bei naudojimąsi ja;
 • mokomosios, dalykinės ir metodinės medžiagos rengimą ir platinimą;
 • kvalifikacijos tobulinimo, metodinius, kultūrinius renginius mieste ir šalyje;
 • profesijos pasirinkimo galimybes.

Apsilankęs PIT, gali:

 • Rasti informacijos apie atskiras profesijas, mokymosi įstaigas, profesijų paklausą, stojimo sąlygas ir pan.
 • Sužinoti apie naudingus informacijos šaltinius internete, išmokti jais naudotis.
 • Atlikti psichologinius testus, kurie padės geriau įvertinti savo polinkius, sugebėjimus, asmenines savybes ir tinkamumą vienai ar kitai profesijai.

Naudingi internetiniai adresai:

http://www.karjerosmokykla.europass.lt.

www.euroguidance.lt

www.profesijosvadovas2010.lt

www.profesijupasaulis.lt

www.kurstudijuoti.lt/index.php

www.aikos.smm.lt

http://europa.eu.int/eures

www.hakes.lt

www.ldb.lt

www.studijos.lt

www.stojimai.lt

Kontaktai:

Kauno Antano Smetonos gimnazijos Profesinio informavimo taškas (125 kab.)

Geležinio Vilko g. 28,

LT-3042 Kaunas

Tel. (8-37) 311980

Faksas: (8-37) 312001

PIT vadovė

Asta Švarplienė, astasvarp@freemail.lt

Konsultantės:

Irena Adomaitytė, irinaadomaityte@yahoo.de.

Kristina Statkutė, kstatkute@yahoo.com

PIT konsultacijų laikas

(125 kab.):

Pirmadieniais 14.00-16.00

Antradieniais 12.00-15.00

Trečiadieniais 11.00-15.00

Penktadieniais 14.45-15.30