Paieška svetainėje
2022-07-04, Pirmadienis
Nauja tinklapio versija
Naujienos
Informacija eksternams
Kviečiame mokytis
Mokinių priėmimas
2 procentų parama
Moodle
Apie gimnaziją
Struktūra ir kontaktai
Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso nustatymas
Egzaminai
Vidurinio ugdymo aprašas
Veikla
Ugdymas
Ugdymo organizavimas
Ugdymo planai
Ugdymo bazė
Programų ir mokymosi būdų pasirinkimo galimybės
Formaliojo švietimo programos
Neformaliojo švietimo programos
Mokinių pasiekimų vertinimas
Mokinių kėlimas į aukštesnę klasę
Egzaminai
Mokinių maitinimas
Gimnazijos baigimo rezultatai
Veiklos kokybės įsivertinimas
Išorinio vertinimo rezultatai
Darbuotojų darbo užmokesčiai
Finansinės ataskaitos
Projektai
Informacija apie gimnazijos veiklą
Vidaus tvarkos taisyklės
Mokinių elgesio taisyklės
Pamokų laikas
Paslaugos
Projektai
Renginiai
Teisės aktai
Gimnazijos bendruomenės tradicijos
Klausimai
Nuorodos
Informacija tėvams
Mokinių pasiekimai
Kuriame Lietuvos ateitį
LR prezidento Antano Smetonos biografija
LR Prezidento Antano Smetonos minėjimo renginių planas

Mokinių kėlimas į aukštesnę klasę

Mokinių kėlimas į aukštesnę klasę

Mokinys, turintis visų dalykų patenkinamus metinius įvertinimus, keliamas į aukštesnę klasę. Mokinio, turinčio vieno ar daugiau dalykų nepatenkinamus metinius įvertinimus, kėlimą į aukštesnę klasę svarsto mokytojų taryba.
Mokytojų taryba išanalizavusi mokinio atsilikimo moksle priežastis, įvertinusi mokytojų ir klasės auklėtojo darbą su mokiniu per mokslo metus, skiria papildomus darbus, nustato jų trukmę, atsiskaitymo ir pakartotinio svarstymo dėl kėlimo į aukštesnę klasę datą (ne vėliau kaip einamųjų metų rugpjūčio 31 d.);
Mokytojų taryba, atsižvelgusi į tėvų pateiktą pageidavimą (raštu) bei klasės auklėtojo siūlymą, priima nutarimą, siūlantį direktoriui mokinį kelti į aukštesnę klasę arba palikti kartoti kursą.