Paieška svetainėje
2022-07-04, Pirmadienis
Nauja tinklapio versija
Naujienos
Informacija eksternams
Kviečiame mokytis
Mokinių priėmimas
2 procentų parama
Moodle
Apie gimnaziją
Struktūra ir kontaktai
Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso nustatymas
Egzaminai
Vidurinio ugdymo aprašas
Veikla
Paslaugos
Mokamos paslaugos
Specialioji pagalba
Mokinių priėmimas
Mokinių priėmimas
Mokinių priėmimas į ELOS klases
Numatomas klasių skaičius ateinantiems mokslo metams
Klasių sudarymas
Lankymosi gimnazijoje tvarka
Prašymų pateikimo tvarka ir priėmimo kriterijai
Sutartis
Tėvų apeliavimo teisės
Profesinio informavimo taškas (PIT)
Viešieji pirkimai
Projektai
Renginiai
Teisės aktai
Gimnazijos bendruomenės tradicijos
Klausimai
Nuorodos
Informacija tėvams
Mokinių pasiekimai
Kuriame Lietuvos ateitį
LR prezidento Antano Smetonos biografija
LR Prezidento Antano Smetonos minėjimo renginių planas

Prašymų pateikimo tvarka ir priėmimo kriterijai

Prašymų pateikimo tvarka ir priėmimo kriterijai

Mokiniai į gimnaziją priimami pateikus:

- prašymą (prašymai priimami nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d., jei lieka laisvų vietų - iki rugsėjo 1 d. Už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų), 14-16 metų vaikas- pats, turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą);
- mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumento originalą ir kopiją (iki birželio 30 d.);
- pažymą dėl gyvenamosios vietos deklaravimo (iki birželio 30 d.),
- sveikatos pažymą f-027-1/a (iki rugsėjo 1 d.).


Prašymai dėl priėmimo į gimnaziją priimami I - V ( 9.00 - 16.00 val.). 220 kab;101 kab.

Papildoma informacija teikiama telefonu (8 657) 41909; (8 37) 311980.