Paieška svetainėje
2022-07-04, Pirmadienis
Nauja tinklapio versija
Naujienos
Informacija eksternams
Kviečiame mokytis
Mokinių priėmimas
2 procentų parama
Moodle
Apie gimnaziją
Struktūra ir kontaktai
Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso nustatymas
Egzaminai
Vidurinio ugdymo aprašas
Veikla
Paslaugos
Mokamos paslaugos
Specialioji pagalba
Mokinių priėmimas
Mokinių priėmimas
Mokinių priėmimas į ELOS klases
Numatomas klasių skaičius ateinantiems mokslo metams
Klasių sudarymas
Lankymosi gimnazijoje tvarka
Prašymų pateikimo tvarka ir priėmimo kriterijai
Sutartis
Tėvų apeliavimo teisės
Profesinio informavimo taškas (PIT)
Viešieji pirkimai
Projektai
Renginiai
Teisės aktai
Gimnazijos bendruomenės tradicijos
Klausimai
Nuorodos
Informacija tėvams
Mokinių pasiekimai
Kuriame Lietuvos ateitį
LR prezidento Antano Smetonos biografija
LR Prezidento Antano Smetonos minėjimo renginių planas

Sutartis

Sutartis

Mokinio priėmimas mokytis pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas, įforminamas sutartimi, kurioje aptariami gimnazijos ir mokinio įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės. 

Abu mokymo sutarties egzempliorius pasirašo Gimnazijos direktorė ir prašymo pateikėjas. Vienas egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, kitas segamas į asmens bylą. Už vaiką iki 14 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų).

14–16 metų vaikas sutartį pasirašo tik turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą.