Paieška svetainėje
2022-07-04, Pirmadienis
Nauja tinklapio versija
Naujienos
Informacija eksternams
Kviečiame mokytis
Mokinių priėmimas
2 procentų parama
Moodle
Apie gimnaziją
Struktūra ir kontaktai
Įstaigos valdymo struktūros schema
Administracija
Pedagogai
Vaiko gerovės komisija
Savivalda
Įstaigos priimamojo darbo laikas
Laisvos darbo vietos
Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso nustatymas
Egzaminai
Vidurinio ugdymo aprašas
Veikla
Paslaugos
Projektai
Renginiai
Teisės aktai
Gimnazijos bendruomenės tradicijos
Klausimai
Nuorodos
Informacija tėvams
Mokinių pasiekimai
Kuriame Lietuvos ateitį
LR prezidento Antano Smetonos biografija
LR Prezidento Antano Smetonos minėjimo renginių planas

Vaiko gerovės komisija
Pirmininkas - Ž. Damijonaitis ,direktorės pavaduotojas ugdymui (8 657 41900)
Sekretorė - R. Paukštienė, lietuvių kalbos mokytoja.
Nariai:
J. Augutytė, psichologė,
L. Musteikienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė,
L. Leonavičienė, rusų kalbos MM,
J. Vetrenkienė, socialinė pedagogė,
A. Pakeltis, matematikos MM,
S. Nefas, istorijos MM,
R. Viščiuvienė, lietuvių kalbos MM,
G. Špokas, žmogaus saugos ir technologijų M,
E. Morkūnienė, informacinių technologijų MM,
L. Gečiauskienė, etikos MM,
V. Grežeckienė, matematikos ME.