Paieška svetainėje
2022-07-07, Ketvirtadienis
Nauja tinklapio versija
Naujienos
Informacija eksternams
Kviečiame mokytis
Mokinių priėmimas
2 procentų parama
Moodle
Apie gimnaziją
Struktūra ir kontaktai
Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso nustatymas
Egzaminai
Vidurinio ugdymo aprašas
Veikla
Paslaugos
Projektai
Renginiai
Teisės aktai
Gimnazijos bendruomenės tradicijos
Klausimai
Nuorodos
Informacija tėvams
Mokinių pasiekimai
Kuriame Lietuvos ateitį
LR prezidento Antano Smetonos biografija
LR Prezidento Antano Smetonos minėjimo renginių planas

Kuriame Lietuvos ateitį


Kauno Antano Smetonos gimnazija 2012 m. rugpjūčio 24 d. su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė projekto „Kauno Antano Smetonos gimnazijos pastato Kaune, Geležinio Vilko g. 28, rekonstravimas“ finansavimo ir administravimo sutartį. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ įgyvendinimo VP3-3.4-ŪM-03-V priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“.

Projekto pagrindinis tikslas – padidinti energijos vartojimo efektyvumą Kauno Antano Smetonos gimnazijoje.

Įgyvendindama projektą gimnazija sudarė sutartį su UAB „Struktūra“ dėl pastato kapitalinio remonto techninio projekto parengimo. Pagal parengtą techninį projektą buvo atlikti šie darbai, susiję su energijos vartojimo efektyvumo didinimu:

  • Langų ir stoglangių keitimas naujais plastikiniais ir langų sumontavimas vietoje stiklo blokelių sienos;
  • Lauko durų keitimas naujomis;
  • Sutapdinto stogo rekonstravimas su apšiltinimu (akmens vata);
  • Lauko sienų, įskaitant angokraščius bei pamatus, apšiltinimas;
  • Lauko sienų, užpildytų stiklo blokeliais, išardymas, užmūrijimas ir apšiltinimas;
  • Vidaus šildymo ir karšto vandentiekio sistemos remontas;
  • Vidaus elektros instaliacijos ir apšvietimo sistemos remontas;
  • Vėdinimo sistemos remontas.

Projektas įgyvendintas sėkmingai. Iki projekto įgyvendinimo pabaigos atlikti visi numatyti darbai, suteiktos visos paslaugos. Gimnazijos pastato rekonstravimo rangos darbus pagal sutartį atliko AB „Struktūra“, objekto techninę priežiūrą vykdė UAB „AK projektai“.

Skaičiuojama, kad dėka įgyvendinto projekto gimnazijos pastate per metus bus sutaupoma apie 0,46GWh energijos.