Paieška svetainėje
2022-07-04, Pirmadienis
Nauja tinklapio versija
Naujienos
Informacija eksternams
Kviečiame mokytis
Mokinių priėmimas
2 procentų parama
Moodle
Apie gimnaziją
Struktūra ir kontaktai
Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso nustatymas
Egzaminai
Vidurinio ugdymo aprašas
Veikla
Paslaugos
Projektai
Renginiai
Teisės aktai
Gimnazijos bendruomenės tradicijos
Klausimai
Nuorodos
Informacija tėvams
Mokinių pasiekimai
Kuriame Lietuvos ateitį
LR prezidento Antano Smetonos biografija
LR Prezidento Antano Smetonos minėjimo renginių planas

Informacija eksternams

Informacija eksternams, pageidaujantiems laikyti brandos egzaminus 2015 m.

Brandos egzaminus gali laikyti ir eksternai. Tai – asmenys, įgiję vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniai, pageidaujantys laikyti brandos egzaminus.

Kauno Antano Smetonos gimnazija (Geležinio vilko g. 28) tel. (8 37) 31 19 80 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. A-12 yra paskirta bazine mokykla priimti Kauno m. gyvenančių eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus 2015 metais.

Prašymus laikyti pageidaujamus brandos egzaminus eksternai turi pateikti bazinės mokyklos direktoriui iki 2015 m. kovo 3 dienos. Eksternai, prašymus laikyti dalykų brandos egzaminus pateikę iki kovo 3 d., pasirinktus brandos egzaminus galės laikyti tik pagrindinės sesijos metu.

Eksternas, pasibaigus prašymų pateikimo laikui, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, prašymus galės pateikti Kauno Antano Smetonos gimnazijos direktoriui ir pasirinktus brandos egzaminus laikyti pakartotinėje sesijoje.

Brandos egzaminus pakartotinės sesijos metu galės laikyti ir užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniai.

Kartu su prašymu bazinės mokyklos direktoriui eksternas privalo pateikti:

  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą.
  • Vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje).
  • Užsienio kvalifikacijų atveju, bent vieną iš šių dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:
  • Švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo;
  • Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;
  • Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui.
  • Užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys).
  • Kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus.
  • Eksternas sumoka 14,48 Eur. už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą.

Kauno Antano Smetonos gimnazijos rekvizitai apmokėjimui už brandos egzaminus:

Kauno Antano Smetonos gimnazija

Geležinio Vilko g. 28, LT - 49270, Kaunas

tel. (8 37) 312001

Faksas (8 37) 312001

El. p.: gimnazija@asmetona.kaunas.lm.lt

Įstaigos kodas 190139310

Bankas AB “Swedbank” – banko kodas 73000

Sąskaitos Nr. LT407300010129489583

Mokyklos direktorius – Violeta Balčiūnienė

Iškilus neaiškumams, klausimams, problemoms dėl brandos egzaminų kreiptis į Kauno Antano Smetonos gimnazijos direktorę tel. (8 37) 31 20 01, Švietimo ir ugdymo skyriaus specialistą, atsakingą už brandos egzaminus tel. (8~37) 42 32 25.

Prašymo laikyti egzaminus forma.