Paieška svetainėje
2022-07-04, Pirmadienis
Nauja tinklapio versija
Naujienos
Informacija eksternams
Kviečiame mokytis
Mokinių priėmimas
2 procentų parama
Moodle
Apie gimnaziją
Informacija apie įstaigą
Gimnazijos istorija
Socialiniai partneriai
Vizija, misija, prioritetinės veiklos kryptys, uždaviniai
2014 m. tikslai
2013 m. tikslai
2012 m. tikslai
2011 m. tikslai
2010 m. tikslai
2009 m. tikslai
Struktūra ir kontaktai
Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso nustatymas
Egzaminai
Vidurinio ugdymo aprašas
Veikla
Paslaugos
Projektai
Renginiai
Teisės aktai
Gimnazijos bendruomenės tradicijos
Klausimai
Nuorodos
Informacija tėvams
Mokinių pasiekimai
Kuriame Lietuvos ateitį
LR prezidento Antano Smetonos biografija
LR Prezidento Antano Smetonos minėjimo renginių planas

2010 m. tikslai


1.Tikslas. Gerinti matematikos ir fizikos valstybinių brandos egzaminų kokybę, siekiant 50% abiturientų įvertinimo 50-100 balų.

Sėkmės kriterijus

Laukiami minimalūs rezultatai

Laukiami maksimalūs rezultatai

Abiturientų matematikos ir fizikos valstybinių brandos egzaminų įvertinimas.

Išaugusi matematikos, fizikos valstybinių brandos egzaminų kokybė (50% abiturientų įvertinimai 50-100 balų).

Išaugusi matematikos, fizikos valstybinių brandos egzaminų kokybė (daugiau, kaip50% abiturientų įvertinimai 50-100 balų).

2.Tikslas. Plėtoti dorinį ir pilietinį mokinių ugdymą, garsinant LR Prezidento Antano Smetonos vardą.

Sėkmės kriterijus

Laukiami minimalūs rezultatai

Laukiami maksimalūs rezultatai

Aktyvus mokinių dalyvavimas renginiuose, skirtuose LR Prezidento Antano Smetonos vardo populiarinimui.

50% mokinių dalyvaus renginiuose, skirtuose LR Prezidento Antano Smetonos vardo populiarinimui.

Daugiau kaip 50% mokinių dalyvaus renginiuose, skirtuose LR Prezidento Antano Smetonos vardo populiarinimui.

3.Tikslas. Įsivertinti mokyklos veiklos rodiklius pagal vidurinio ugdymo programos akreditacijos kriterijų požymius.

Sėkmės kriterijus

Laukiami minimalūs rezultatai

Laukiami maksimalūs rezultatai

Mokyklos veiklos įsivertinimas pagal vidurinio ugdymo programos akreditacijos kriterijų požymius.

Įsivertinant mokyklos veiklą, surinktas minimalus balų skaičius.

Įsivertinant mokyklos veiklą, surinktas didesnis negu minimalus balų skaičius.

4.Tikslas. Plėtoti užsienio kalbos ir dalyko integruotą ugdymą, dalyvaujant ,,EMILE klasė” projekte bei Lyderystės ir tarpkultūrinės komunikacijos programoje (iniciatorius - asociacija AIESEC LIETUVA).

Sėkmės kriterijus

Laukiami minimalūs rezultatai

Laukiami maksimalūs rezultatai

Projekto ,,EMILE klasė“ bei Lyderystės ir tarpkultūrinės komunikacijos programos vykdymas.

Į projektinę veiklą įtraukta 10% mokytojų, 50% 11 kl. mokinių ir 50% 6 kl. mokinių, besimokančių prancūzų kalbą (II užsienio k.).

Į projektinę veiklą įtraukta daugiau negu 10% mokytojų, 50% 11 kl. mokinių ir 50% 6 kl. mokinių, besimokančių prancūzų kalbą (II užsienio k.).

5.Tikslas. Renovuoti fizikos kabinetą, baigti mokyklos vaizdo kamerų stebėjimo sistemos diegimą.

Sėkmės kriterijus

Laukiami minimalūs rezultatai

Laukiami maksimalūs rezultatai

Atlikta fizikos kabineto renovacija, baigtas vaizdo kamerų sistemos diegimas.

Sutvarkytos fizikos kabineto grindys ir apšvietimas, įrengtos 5 vidaus, 3 lauko vaizdo stebėjimo kameros.

Atlikta fizikos kabineto renovacija (atliktas remontas, pakeisti baldai), įrengta 10 vidaus, 6 lauko vaizdo stebėjimo kameros.