Paieška svetainėje
2022-05-22, Sekmadienis
Nauja tinklapio versija
Naujienos
Informacija eksternams
Kviečiame mokytis
Mokinių priėmimas
2 procentų parama
Moodle
Apie gimnaziją
Struktūra ir kontaktai
Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso nustatymas
Egzaminai
Vidurinio ugdymo aprašas
Veikla
Paslaugos
Projektai
Renginiai
Teisės aktai
Gimnazijos bendruomenės tradicijos
Klausimai
Nuorodos
Informacija tėvams
Mokinių pasiekimai
Kuriame Lietuvos ateitį
LR prezidento Antano Smetonos biografija
LR Prezidento Antano Smetonos minėjimo renginių planas

Naujienos

Kauno Antano Smetonos vidurinės mokyklos 10 A klasės mokinės Indrė Dubinskaitė ir Monika Balčikonytė dalyvauja respublikiniame mokinių konkurse ,,Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“. Mokinės pasirinko rašyti rašinį - istorinę apybraižą. Darbo vadovai: Romualdas Freitakas, istorijos MM ir Rosita Viščiuvienė, lietuvių k. MM.

            Nugalėtojai (mokiniai ir mokytojai) apdovanojami prizais, suvenyrais ir diplomais 2010 m. balandžio 23 d. Vilniuje. Visiems konkurso dalyviams bus įteikti padėkos raštai už dalyvavimą.

Lauukiame rezultatų.


MOKINIŲ KONKURSO „LIETUVOS KOVŲ UŽ LAISVĘ IR NETEKČIŲ ISTORIJA“ NUOSTATAI

2009-2010 m.

BendroSIOS NUOSTATOS

1. Konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ (toliau – konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, organizavimo ir vertinimo tvarką.

2. Konkursas – tai neformaliojo tautinio ir pilietinio mokinių ugdymo projektas, skatinantis darnų fundamentalių žinių ir pasaulėžiūros santykį, humanistinių vertybinių nuostatų formavimąsi.

3. Konkurso organizatoriai: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (toliau – LGGRTC), Švietimo ir mokslo ministerija (toliau – ŠMM), VšĮ kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namai, Vilniaus vid. m – kla „Lietuvių namai“, Karo prievolės administravimo tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos.

KONKURSO TIKSLAI, TEMOS IR STRUKTŪRA

4. Konkurso tikslai:

4.1. skatinti jaunimą ugdytis kūrybinius gebėjimus ir pilietiškumą;

4.2. skatinti intelektinės ir praktinės veiklos gebėjimus;

4.3. puoselėti tautinius jausmus ir istorinę atmintį;

4.4. siekti, kad tirdami Lietuvos istoriją, darbų autoriai ją “atrastų” per konkrečių asmenų – įvairių Lietuvos žmonių – likimus ir istorijas;

4.5. sudaryti sąlygas mokiniams kūrybiškai perteikti savo požiūrį į istoriją ir diskutuoti.

5. Konkurso temos:

5.1. Lietuva sovietinės okupacijos ir reokupacijos metais: pasipriešinimas, prisitaikymas ir bendradarbiavimas;

5.2. žmogaus likimas Antrojo pasaulinio ir partizaninio karo metais;

5.3. partizanų karyba: strategija, taktika, ekipuotė, ginkluotė;

5.4. žmogaus būtis lageriuose ir tremtyje;

5.5. jaunimo neginkluotoji rezistencija pokario metais;

5.6. kaip žaisdavo vaikai tremtyje: vaikiškoji buitis, žaislai, žaidimai, kalendoriniai papročiai;

5.7. sausio 13-oji.

6. Konkursą sudaro trys dalys:

6.1. rašinių - istorinių apybraižų (toliau - rašiniai);

6.2. piešinių;

6.3. dainų.

7. Iš siūlomų konkurso dalių galima išsirinkti vieną ar kelias.

8. Konkurso dalyviai gali būti Lietuvos ir lietuviškų mokyklų užsienyje 5-12 klasių mokiniai.