Paieška svetainėje
2022-07-04, Pirmadienis
Nauja tinklapio versija
Naujienos
Informacija eksternams
Kviečiame mokytis
Mokinių priėmimas
2 procentų parama
Moodle
Apie gimnaziją
Struktūra ir kontaktai
Viešųjų paslaugų vartotojų pasitenkinimo indekso nustatymas
Egzaminai
Vidurinio ugdymo aprašas
Veikla
Paslaugos
Projektai
Renginiai
Teisės aktai
Gimnazijos bendruomenės tradicijos
Klausimai
Nuorodos
Informacija tėvams
Mokinių pasiekimai
Kuriame Lietuvos ateitį
LR prezidento Antano Smetonos biografija
LR Prezidento Antano Smetonos minėjimo renginių planas

Naujienos

Tarptautinis daugiašalis Comenius projektas ‘Outside and Inside’

Mūsų mokykla kartu su kitomis aštuoniomis Europos valstybėmis laimėjo finansavimą tarptautiniam daugiašaliam Comenius projektui ‘Outside and Inside‘ („Mokykimės mokykloje ir už jos ribų“), kuris bus vykdomas 2010-2012 metais.

Pagrindinis projekto tikslas yra parengti įdomią, aktualią ir aktyviais mokymo metodais paremtą mokomąją medžiagą, kurią kuriant mokytojai ir mokiniai tampa lygiaverčiais partneriais, kurie kartu siekia sujungti teoriją, praktiką ir modernias informacines technologijas kuriant inovatyvius mokymo metodus bei rengiant mokomąją medžiagą pamokinei veiklai mokykloje.

Projektas yra padalytas į dvi dalis: „Išorėje“ (ugdomoji veikla už mokyklos ribų) ir „viduje“ (pamokos mokykloje).

„Išorėje“: Organizuojant edukacines išvykas už mokyklos ribų (lankant svarbius kultūrinio, istorinio ir gamtinio šalies paveldo objektus), mokyklų mokiniai atliks tiriamąją veiklą bei rinks medžiagą pamokoms mokykloje, siekiant sujungti teoriją ir praktiką ugdymo procese.

„Viduje“: Remiantis medžiaga surinkta edukacinių išvykų metu, mokiniai ir mokytojai kartu kurs mokomąją medžiagą pamokinei veiklai mokykloje dešimčia Europos kalbų (gimtąja šalies kalba bei anglų kalba) taikant modernias informacines technologijas.

Parengta mokomoji medžiaga bus pristatyta leidinyje ir kompaktiniame diske pavadinimu ‘Let‘s Go‘ ir bus vėliau naudojama įvairių dalykų mokytojų pamokose.

Plačiau apie projektą

Projektinis vizitas į Lenkiją

Projektinis vizitas į Italiją

Projektinis vizitas į Slovėniją ir Italiją

Susitikimas Kaune

Projektinis vizitas į Latviją

Projektinės veiklos Lietuvoje

Projekto talismanas

Projekto baigiamasis susitikimas (Austrija)